బ్లాగు ప్రారంభించటం ఎలా?

గమనిక: ఈ పోస్టు మీకు బ్లాగు ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో ముందు వివరిస్తుంది, తరవాత బ్లాగు ఫ్రీ ప్లాట్ఫాం పైన క్రియేట్ చేసుకోవాలా లేక పెయిడ్ ప్లాట్ఫాం పైన క్రిYఎట్ చేసుకోవాలో వివరిస్తుంది, ఆ తరవాత వివిధ ఛంశ్ లలో బ్లాగు ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో వివరిస్తుంది.మీకు కేవలం…

0 Comment

ఆన్ లైన్ లో డబ్బు ఎలా సంపాదించగలం?

డబ్బంటే ఎవరికి చేదు? అందరికీ డబ్బు కావాలి, కానీ కొంత మందే డబ్బు ని సంపాదించే కళ లో బాగా ముందుంటారు. ఈ టెక్నాలజీ యుగం లో ఇంటి నుంచి కదలకుండా కూడా డబ్బు సంపాదించవచ్చు, ఇదంతా కేవలం ఇంటర్ నెట్ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం. ఇంటర్నెట్ ద్వారా…

0 Comment